Main Menu

Europa z różnych punktów widzenia

Podczas naszego spotkania odkrywaliśmy różne oblicza współczesnej Europy. Goście z zachodniej części kontynentu opowiadali o tym, jak trudno jest przebić się przez mur politycznej poprawności, jak bardzo media, szkolnictwo, kultura i inne sfery są zdominowane przez dyskurs lewicowy, liberalny. Polacy podzielili się swoimi doświadczeniami wielkich nadziei po rozpadzie bloku komunistycznego i rozczarowaniem związanym z tym, jak środki masowego przekazu po 89 roku stały się nośnikiem i obrońcą dawnego układu. Przedstawili także walkę o wolne media.

Nasi goście z Ukrainy i Gruzji opowiedzieli o doświadczeniu utraty niezależności i walce o godność i suwerenność kraju, która jest ustawicznie naruszana przez potężnego sąsiada.

Facebooktwittermail

Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*