Main Menu

Budujemy sieć

Drodzy Europejczycy mówiący wolnym głosem:),

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że mogliśmy was gościć w Polsce, w Warszawie. Mamy nadzieję zbudować wspólnie tętniący życiem portal, który będzie platformą wolnej myśli. Chcemy wspólnie krzewić wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się wolne od liberalnej ideologii, potrafiły odróżnić dobro od zła i były bezpieczne od pokus tego świata. Chcemy, żeby w ogóle się rodziły, a ich rodziców było stać na utrzymanie rodziny.

Możemy to osiągnąć razem. Wielu z nas zgadza się ze stwierdzeniem, że to słowa nadają sens rzeczywistości, Dlatego pisanie o tym, o czym inni nie piszą, odkrywanie kłamstw jest bardzo ważnym zadaniem. Wielu z nas podkreśliło też znaczenie bezpośredniego działania.

Padł nawet pomysł – z ust Lidii Sokołowskiej – Cybart – by stworzyć partię prawdziwie chrześcijańską, która wystartowałaby w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wystawiła delegatów z każdego z państw UE. Na pewno takich przedstawicieli w każdym z krajów europejskich, nie tylko unijnych chcemy mieć.

Panorama głosów z całej Europy uświadomiła nam, z jak wielkimi trudnościami borykają się Chrześcijanie w coraz bardziej sekularyzującej się Europie. By tę sekularyzację powstrzymać, musimy się zjednoczyć.

Jednak, jak mówił ks. Jerzy Popiełuszko, „Zło dobrem zwyciężaj”. Jak powiedziała mi w kuluarach Anna Emdenborg, Szwedka, tłumacząca w jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów europejskich czym jest aborcja, „Jeżeli się modlisz, oni nie będą cię atakować”. Jeżeli podchodzisz do ludzi z miłością, możesz zwyciężyć nawet największe zło.

Na naszym spotkaniu byli też obecni przedstawiciele dwóch krajów europejskich, które borykają się ze zgoła innymi problemami: walką o niezależność państwową. Pozostaje pytanie, w jaki sposób moglibyśmy pomóc tym krajom walczyć o ich suwerenność. Z pewnością już samo przedstawianie ich walki w prawdziwym świetle jest sposobem, by świat dowiedział się o ich rzeczywistym położeniu.

Facebooktwittermail

Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*